Vier het leven!

Mijn opa zei wel eens: ”Je kunt niet meer dan goed eten”, waarmee hij bedoelde dat dit de manier van genieten in het leven is. De rest is lucht, ijdelheid, leegte. Je kunt een mooie auto hebben, maar honger lijden. Je kunt een mooi huis hebben, maar geen geld om eten te kopen. En al had je er wel geld voor…. Van eten kun je elke dag opnieuw genieten. Van een nieuwe aankoop geniet je hooguit een paar weken bewust, daarna is het gevoel van nieuw weg. Bij een nieuwe auto schijnt dit gevoel wel zes hele weken te duren. Tsjonge…!

Onderstaande bijbeltekst geeft één en ander weer. Iets wat 3000 jaar geleden al bekend was, maar wat heel veel mensen heden ten dage nog steeds niet snappen.
Prediker 9:7-10 7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk.
Je zou bijna denken dat de Prediker geen hoop heeft, misschien zelfs een beetje depresief was. Maar dit is opgetekend vele jaren voordat Christus hier op aarde rondliep, zelfs vele jaren voor de meeste profeten. Zij die over hoop spraken, over verlossing en eeuwig heil.
Maar de Prediker heeft wel gelijk: Je neemt niets mee van wat je hier op aarde vergaart. Niets, behalve jezelf.

Geef een reactie