Categorie archief: Songteksten

Mr president (The pelgrim’s Adress)

Ik denk dat het op Discovery was; een uitzending over Amerikaanse militairen die in Afganistan gediend hebben. Soldaten die werkelijk dagelijks onder vuur lagen, wiens maten zijn gesneuveld en die nu terug zijn in de ‘normale’ wereld. Een van die jongens durfde niet meer te gaan slapen, bang voor de nachtmerries die hem achtervolgen. En dan denk ik aan meneer de president van Amerika, de machtigste man ter wereld. Je stuurt jonge jongen de strijd in, die hoe dan ook kapot gemaakt worden. Jonge gasten die sterven voor jouw ideaal. Jonge mensen die niet opgewassen zijn tegen de druk en de indrukken die op hun netvlies achterblijven als ze zien wat de andere kant van de loop veroorzaakt.
Ook moest ik aan een bijbeltekst denken waarin een blik in het dodenrijk gegeven wordt:
Jesaja 14: 9 Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders (Letterlijk: de bokken)van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. 10 Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u: Ook u bent nu zo zwak geworden als wij, u bent aan ons gelijk geworden! 11 Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid en wormen zijn uw deken.

Mr President, you don’t know my name,
But you could find it if you really cared,
Because I pay my taxes and I pay my dues,
And all I ask for in return is the truth.
Can we just be honest, I’ve heard that speech is free,
So please believe me that this address is sincere.
I’m no one special, just a regular guy,
But I just can’t keep on wondering why
That the shells we fired, they now kill our own,
And we waste away like shadows in our homes.

I fell from blue skies, fought through desert storms,
I froze in firefights, and I killed someone
That had a father who loved him just like mine,
Who believed that the sacrifice was justified,
In the name of freedom and in the name of God,
While shifting sands hid all our sins and all the blood.
In the wake of glory I flew back home,
I watched videos at night in uniform
Of those towns and cities being torn apart
By those bombs that fool the people by being smart
As they flew down chimneys, along corridors
And explode on film and everyone goes awe!

And you read the stories about how no one’s killed,
And I think about the photo that I kept
To remind me that it was all for real,
And the ghost that I’ve become will be released
To the sands still shifting, that cover all the lies
About what really happened, and who really died.
Was it really worth it? Was it worth the cost?
Did we really take the high ground, or have we lost
All the moral battles? Did we lose the war?
Mr President, I need to know for sure
That with all this knowledge, all this control,
That we were on the right side after all,
That we weren’t lied to, that we weren’t used,
And the country that we fought for still upholds the truth.

Mr President, you don’t know my name,
But you could find it if you really cared.
It’s on a black wall, on a cross of stone,
In the Balkan states, the Gulf and close to home,
On not so foreign islands, out on city streets,
Mr President, just tell me why I’m here.
This is my question, this is my life, this is my address,
Mr President.

Het lied van Petrus

Stef Bos heeft een nieuwe CD uitgebracht met de titel: IN EEN ANDER LICHT. Hij heeft deze CD gemaakt op verzoek van de NCRV in het kader van haar 85 jarig bestaan. Stef die wereldberoemd is geworden in hééééél Nederland met het lied: PAPA, is gelovig opgevoed, maar heeft later de harp aan de wilgen gehangen. En dan nu deze CD met liedjes over bijbelse figuren… Er wordt beweerd dat niet gelovigen naar het album kunnen luisteren zonder een religieuze toonzetting waar te nemen. De gelovige zal echter meteen beseffen waar het lied over gaat.
Afgelopen half jaar heb ik Stef Bos meerdere keren op de radio gehoord en ook een keer op TV gezien (das toevallig als je geen TV hebt…). Hij wordt overal positief ontvangen en ik moet bekennen dat hij me verschillende keren aan het nadenken heeft gezet, ja zelfs geraakt heeft b.v. met het lied van Ruth.
Hier een link naar het lied van Petrus in samenwerking met het Metropool Orkest en filmbeelden van Seven years in Tibet (die je af kunnen leiden van het eigenlijke verhaal).

Lied van Petrus Vlees en bloed

Ik ben een man van lucht en van water
Ik ben een ster
Die verschijnt en verdwijnt
Zanger van de grote gebaren
Die soms een ander zou willen zijn

Ik heb mijn huis en mijn haard verlaten
Wie ik liefhad nog één keer gekust
De veilige haven verlaten
En ik wist ik kom hier nooit meer terug

Want beter een oorlog
Dan gewapende vrede
Beter opzoek gaan
Dan altijd gewacht
Beter gevallen
Dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren
Dan nooit liefgehad

Maar ik weet soms niet meer
Wat mijn woorden nog waard zijn
Weet soms niet meer
Wat ik hier zoek
Ik struikel en val
Ik sta op en ga verder
Ik ben een mens
Van vlees en bloed

Ik ben bang als kind in het donker
Ik ben een held in het heetst van de strijd
Een dwaas die gelooft in een wonder
Tegen de stroom van de tijd

Ik neem altijd teveel op mijn schouders
En al maak ik mijn woorden niet waar
Ik zal tot het eind van mijn dagen
Op de barricade staan

Want beter een oorlog
Dan gewapende vrede
Beter opzoek gaan
Dan altijd gewacht
Beter gevallen
Dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren
Dan nooit liefgehad

Maar ik weet soms niet meer
Wat mijn woorden nog waard zijn
Weet soms niet meer
Wat ik hier zoek
Ik struikel en val
Sta op en ga verder
Ik ben een mens…

En ik heb meer beloofd
Dan ik waar kon maken
Heb getwijfeld en heb soms
Mijn dromen verraden
Een vriend laten vallen
Mezelf vervloekt
Want ik ben een mens
Ik ben een mens
Van vlees en van bloed

Maar beter een oorlog
Dan gewapende vrede
Beter opzoek gaan
Dan altijd gewacht
Beter gevallen
Dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren
Dan nooit liefgehad

Het lijkt wel alsof het over mij gaat…!

Wees mij nabij

Tijdens de begrafenisdienst van pa werd dit lied op het kerkorgel gespeeld terwijl de dominee aan het bidden was. Het lied is ook het einde van de de film; A bridge too far.

Gezang 392, Blijf mij nabij.

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt,
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Lost Dogs; Smokescreen

Paid all my money and what did I get?

Left in a smolder like some cigarette

I smoked every pack of lies made yet

I never read that little warning that said:

“I’d be an eternal soul with an eternal crave.”

Cashed every premium for this flip top grave

When I locked my heart

and threw away the key

Now I’m left with nothin’

Nothin’ but me

Het einde van het lied vond ik eerst wat vreemd,

de wolven die samen met de wind huilen terwijl de muziek wegsterft,

totdat ik begreep dat het over het sterven van Jezus Christus ging.

Psalm 22

2 Mijn God, mijn God

waarom hebt u mij verlaten?

U blijft ver weg en redt mij niet,

ook al schreeuw ik het uit.

3 ‘Mijn God!’ roep ik

overdag, en u antwoordt niet,

’s nachts, en ik vind geen rust…..

…..17 Honden staan om mij heen,

een woeste bende sluit mij in,

zij hebben mijn handen en voeten doorboord…..

…..21 Bevrijd mijn ziel van het zwaard,

mijn leven uit de greep van die honden.

22 Red mij uit de muil van de leeuw,

bescherm mij tegen de horens van de wilde stier.

U geeft mij antwoord.