Maandelijks archief: maart 2011

Ongelijk

Mannen en vrouwen zijn gelijk en als je een andere mening verkondigt, discrimineer je. Maar eh… vrouwen en mannen hebben nogal wat lichamelijke verschillen en hormonaal zitten ze ook totaal verschillend in elkaar. De manier van denken en functioneren is nogal verschillend en zelfs de breedte van het blikveld is anders en zo zijn er nog veel meer dingen op te noemen. Maar goed…. Vrouwen en mannen zijn dus gelijk…. zeggen ze. Niet dat een man beter is dan een vrouw of andersom, ze zijn beiden uniek, waardevol en naar Gods beeld geschapen.

Ter illustratie een schematische weergave van wat er in een man en in een vrouw omgaat bij iets simpels als naar het toilet gaan…. pfff


Vrouwen hebben zich ingezet om gelijke rechten als een man te krijgen, terecht denk ik. Er is echter een trein in beweging gebracht die niet meer te stoppen is en doordenderd tot op de dag van vandaag. We zijn het station gepasseerd van “baas in eigen buik”. Want de rechten op zelfontplooiing van de vrouw wegen zwaarder dan de rechten van het ongeboren kind en de trein denderde verder.
Kinderen die wel geboren mogen worden, worden opgevoed in de kinderdagverblijven, op school en de naschoolse opvang. Er moet gewerkt worden want ze hebben gestudeerd en moeten carriére maken. Dat er vervolgens gasten zijn die misbruik maken van de kindertjes dat zou nu toch niet meer voor moeten komen. Dat gebeurde vroeger in Katholieke internaten, maar dat we lering uit het verleden moeten trekken en de overeenkomsten duidelijk zijn beseft men niet.
Nee, want we hebben het te druk met werken! Er moeten centjes verdiend worden om de hypotheek te betalen. Het is niet meer op te brengen om van één salaris een huis te kopen. Toen in de jaren 70 van de vorige eeuw er een tekort aan arbeidskrachten was, moesten de vrouwen aan het werk. Het potentieel aan arbeidskrachten verdubbelde opeens en de huizenprijzen ook.
En dan ben je hoog opgeleid, je partner ook en beide werk je met het zweet des aanschijns, want ze zijn gelijk. Beide zijn slaven van het systeem dat nooit genoeg heeft en altijd maar meer wilt, zonder dat ze het beseffen. Het mooiste missend wat het leven te bieden heeft.

Hoe stom kun je zijn… Stel iemand vertelt mij dat ik veel meer kan en ben dan nu het geval is en dat ik mezelf moet ontplooien en gelijk moet worden aan de vrouw. Ik moet de Libelle gaan lezen en de Flair en vrouwenkleren gaan dragen en vrouwenberoepen uit gaan voeren en me gaan gedragen als een vrouw en elke avond jaloers doen tegen mijn vriendin omdat die wel borstvoeding kan geven en ik niet… Stel…..

Dat wil je toch helemaal niet?!

Ondertussen….

Ondertussen is het alweer 10 maart, de tijd vliegt als je het gezellig hebt. Zeggen ze! Maar de afgelopen weken zijn helemaal niet zo gezellig geweest. Naar aanleiding van het laatste evenement van mijn ex is er een gesprek geweest tussen mij, schoolmaatschappelijk werk en mijn ex. Nou ja een gesprek….. Mijn ex heeft een onsamenhangende, suggestieve tirade gehouden van 5 kwartier vol onwaarheden en boosheid. Daarnaast heeft Samuël met de Cito-toets 12 punten minder gehaald dan met de drempeltoets. Vandaag een mail (IN ALLEMAAL HOOFDLETTERS, en ik ga terugmailen dat ze niet zo moet schreeuwen, ik ben niet doof!) van mijn ex dus, dat ze het niet eens is met het voorstel van de school om Sam op mavo-nivo naar het vervolgonderwijs te doen. Blijkbaar snapt ze niet dat het gevolgen heeft als je tegen je kind roept dat je zelfmoord gaat plegen, hem niet meer hoeft en dan weer wel en daarna weer de deur uit slaat. Nee dat heeft helemaal geen gevolgen voor een kind van 11 !