Maandelijks archief: september 2010

Afzwemmen

Nathaniël moest gisteren afzwemmen voor het A-diploma. Er was wat lichte paniek bij het zwembadpersoneel voordat het ritueel begon, want er was een diploma te weinig uitgeschreven, maar welke…? Hé wacht eens even! Er ligt daar een hele stapel diploma’s kant en klaar terwijl het hele spektakel nog moest beginnen…. hmm

Één meisje had examenvrees; wilde niet, huilen, etc. Dat ging hem niet worden, dus waren er toch genoeg diploma’s en klopte de namen ook nog allemaal! Nathaniël kreeg als laatste zijn felbegeerde allereerste officiële echte diploma!

…ergens ben ik mijn droom verloren…

Gisteravond hadden we werkvloeroverleg van de voedselbank. Het was het eerste werkvloeroverleg dat gehouden werd en voor mij ook meteen de laatse. Ik heb besloten te stoppen met alle vrijwilligerswerk voor de voedselbank. De redenen zijn van communicative aard, daarnaast kan ik de taken die ik het liefst doe, niet combineren met mijn huidige baan. Jammer… want ik draag de voedselbank een warm hart toe.

Maar het probleem is groter, want ergens heb ik dit jaar mijn droom verloren en daar word ik heel erg niet blij van!

Dumpster diving, skippen, freeganisme

Ik ben het al een aantal keren tegen gekomen en vroeg me af of het een nieuwe trand is. Om te beginnen wat is dat: Dumpster diving (vuilnisbak duiken), Skippen en/of freeganisme? Wikipedia heeft het antwoord!
Freeganisme is een beweging van mensen die zich tegen de kapitalistische maatschappij keren. Zij menen dat er door het kapitalisme mensen (arbeiders) en dieren worden uitgebuit. Freegans zeggen dat verspilling en ongelijke verdeling van rijkdom de oorzaak is van honger, milieuvervuiling en oorlog. Als oplossing leeft een Freegan van alles dat over is: bruikbaar voedsel, kleding en meubels. En als ze het niet zelf gebruiken delen ze het uit.
Een Freegan bestaat grotendeels bij de gratie van consumerende mensen in zijn omgeving die er de oorzaak van zijn dat er bruikbaar voedsel, kleding en meubels over zijn. De paradox is dat een Freegan niet kan bestaan zonder de kapitalist.Tot op bepaalde hoogte kan ik hier wel in meegaan. Ik koop liever iets bij de kringloop dan in een gewone winkel. Ik kan het moeilijk aanzien dat aardappels en uien op de akkers liggen te rotten, omdat de landbouwer er niets voor krijgt.

Suppermarkten die producten weggooien omdat de verpakking beschadigd is, bv waspoeder, ingeblikte groente, etc of brood van de vorige dag die teruggaat naar de bakkerij… er zijn voorbeelden genoeg. Het wordt nog gekker wanneer goed voedsel niet naar een voedselbank gaat maar in de container wordt gegooid, want mensen moeten eten dus moeten ze wel kopen als ze bij de voedselbank te weinig krijgen lijkt hierachter de gedachte te zijn…

Freegans gaan die vuilcontainers af uit levensovertuiging. Het is niet zo dat ze de dingen die ze uit het afval rapen niet kunnen betalen. Het is een stil protest tegen de huidige maatschappij. Ik heb wel sympathie voor ze, maar is voor mijzelf een brug te ver.

Uitverkoop in de kerk

Voordat ik ging verhuizen, nu twee jaar geleden, heb ik mijn spullen uitgezocht. Ik had drie grote dozen vol boeken die ik weg wilde doen en mijn ma zei dat ik die wel in haar kerk kon brengen, dan konden die weer verkocht worden. Zo gezegd zo gedaan…

In de kerk waren twee bejaarde dames die voor de kerkopenstelling inclusief de kraampjes met spullen zorgden. Ze vielen als uitgehongerde wolven (!?) aan op de dozen met boeken. Terwijl ik de hele santemekraan in ogenschouw nam kreeg ik het gevoel dat elk moment de Heer binnen kon komen met een stuk touw om ons daarmee de tempel kerk uit te jagen… Ik begon me serieus zorgen te maken! Door spullen in het kerkgebouw te brengen werk ik mee aan het in stand houden van deze situatie.

Het verhaal gaat natuurlijk scheef. Het kerkgebouw is niet de tempel.

Maar hierin gaat de vergelijking van de kerk en de tempel niet scheef, dat het om geld draait en de Here Jezus noemt geld de mammon, een afgod en God duld geen andere goden naast zich!

Bunkers

Wonend in de buurt van de diefdijk, die onderdeel is van de Hollandse Waterlinie, kom je regelmatig een bunkertje tegen. Er staan er heel wat hier in de buurt, daarnaast liggen er ook nog vier forten. Natuurlijk Fort Asperen, maar ook Fort Nieuwe Steeg, Leerdam en Vuren. Op drie van de genoemde forten worden activiteiten ontplooid.
Nu zijn ook de kleinere bunkers aan de beurt. Officieel heten die dingen “groepsschuilplaatsen,” maar wij noemen ze gewoon bunkers. In de buurt van Culemborg wordt langs de A2 een groot stuk land opnieuw ingericht. Het bedrijf waar ik werk is hierbij betrokken, zodoende hoorde ik van het plan om zo’n bunker doormidden te zagen. Ondertussen is dit gebeurd, zoals op de foto te zien is. Er moet nog een trap gemaakt worden die vanaf de dijk door de bunker gaat lopen.


En nu zag ik een andere bunker hier tegenover Asperen, die door een kunstemaker gepimpt is.


Ik heb wel eens van het plan gehoord om een aantal van deze bunkers om te vormen tot trekkershutten… Die natuurlijk binnen de kortste keren rukbunkers worden genoemd. Voorlopig is het is bij plannen gebleven, tot zover ik weet…

De gelijkenis van een belangrijk man uit de financiële wereld

Er was eens een belangrijk man uit het bankwezen die erg veel geld kwijt raakte in een financiële crisis. Door de koning werd hij ter verantwoording geroepen en het bleek dat hij een enorme schuld opgebouwd had die hij nooit niet meer afgelost zou krijgen. Al had hij duizend levens waarin hij geld als water zou verdienen. De koning echter, was hem genadig en nam de schulden op zich. De financiële man mocht vrij heen gaan!
Hij was erg onder de indruk van wat er gebeurd was en nam zich voor goed op te passen en niet weer zoveel geld te verliezen. De koning zou hem ten tweede male vast niet zo genadig zijn als hij nu was geweest. Met een schone lei ging hij aan het werk, hij leende geld uit tegen een redelijke rente maar alleen aan hen waarvan hij wist dat hij zijn inleg plus rente terug zou krijgen.
Er waren echter ook mensen die in het verleden bij hem geld geleend hadden die nu vanwege de crisis hun aflossing niet meer konden betalen. Zij konden van hem geen overbruggingslening of uitstel van betaling meer krijgen. Hierdoor moesten werkgevers hun personeel ontslaan, konden mensen hun vaste lasten niet meer betalen, volgden faillissementen en nog veel meer ellende.
Hierdoor moesten kinderen ’s morgens zonder eten naar school en ’s avonds zonder eten naar bed. Moeders verhuurden hun lichamen en vaders ontplooiden illegale activiteiten om zo toch aan een beetje geld te komen.
De dienaren van de koning zagen hoe de financiële man jaarlijks grote bonussen incasseerde ter waarde van vele jaarsalarissen. Hij paste immers goed op?!

Na vele jaren kreeg dit verhaal een vervolg toen de man stierf…

en nu….
het orginele verhaal!

Mattheüs 18:21 t/m 35.
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’